Demensdagene 2005.
Portrætter fra mandag aften i Den Sorte Diamant

Middag for konferencens arrangører og oplægsholdere

Bjarke Kirkemann

Cand.scient.soc. Fuldmægtig;  Ældre- og Handicapområdet, Styrelsen for Social Service, Socialministeriet

Mødeleder ved Symposium 7 -
Organisering af omsorgen for demente

 

 

 

 

 

 

Karen Langkjær

Ergoterapeut

Symposium 2 -
Dans og sang med demente i alle stadier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lene Riis

Spillemand

Symposium 2 -
Dans og sang med demente i alle stadier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Bilberg

Udviklingskonsulent, Fyn og Sønderjylland

Symposium 7 - Organisering af omsorgen for demente:
"Organisering og udbredelse af aflastningstjenester for pårørende til demente med udgangspunkt i Samvirkende Menighedsplejer"

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Lauridsen

Gerontopsykolog, 
Den Danske Diakonissestiftelse

Mødeleder ved Fælles symposium B - Den ældre hjerne

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Thuesen

Socialrådgiver. Formand for Alzheimerforeningens retsudvalg

Mødeleder ved Symposium 1 -
 Frie foredrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Kragh-Sørensen

Overlæge, professor, klinikchef ved Demensklinik OUH, Odense Universitetshospital

Symposium 9 - Samarbejdsmodellen:
"Samarbejdsmodellen i Fyns Amt"

 

 

 

 

 

 

Erik Skovenborg

Speciallæge i almen medicin

Symposium 8 - Alkohol og demens:
"Alkohol og demens i almen praksis. Alkohols positive sider"

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbet Rask Nielsen

Hjemmesygeplejerske, Nykøbing Falster Kommune

Symposium 4
Kompetenceudvikling:
"Personlige erfaringer med kompetenceløft på demensområdet"

 

 

 

 

 

 

 

 

Mette Borresen

Sygeplejerske, MHH

Symposium 6A Adfærdsforstyrrelser - 1. del:
"Aggressivitet ud fra et socialpædagogisk perspektiv"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Truelsen

Konsulent, Connector A/S

Symposium 7 - Organisering af omsorgen for demente:
"Organisering af dagtilbuds- og aflastningsindsatsen for demente og deres pårørende - med fokus på samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer"

 

 

 

 

 

Henning Kirk

Forfatter, læge

Fælles symposium B - Den ældre hjerne:
Den gamle hjerne - i medgang og modgang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesper Karle

Speciallæge i psykiatri

Symposium 8 - Alkohol og demens:
"Psykiatriske aspekter ved alkoholmisbrug"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Lolk

Overlæge, Psykiatrisk afdeling og Demensklinik OUH, Odense Universitetshospital

Symposium 6B - Adfærdsforstyrrelser - 2. del: 
"Guidelines ved behandling med antipsykotika" 
og
"Behandling af adfærdsforstyrrelser - hvordan?"

 

 

 

 

 

Foto og opsætning: Anders.Gade@psy.ku.dk