Portrætter

Foto: Anders Gade

 

 

 

 

 

 

 

HVM

Heltidsansatte videnskabelige medarbejdere

Helle Andersen

Libby Arcel

 

Jytte Bang
Peter Berliner

Jens Berthelsen

Claus Bundesen

Ole Dreier
Peter Elsass

Ole Elstrup

Niels Engelsted

Lisbeth Eriksen

Anders Gade
Judy Gammelgaard
Neel Gjørtler

Susanne Harder

Lisbeth H

Marianne Hedegaard

Pernille Hviid

Torben Bechmann Jensen

Benny Karpatschof
 

Rolf Kuschel

Søren Kyllingsbæk

Simo Køppe

Axel Larsen

Helmer Bøving Larsen

Ingrid Leth
Martin Louv

Susanne Lunn

Birgit Bork Mathiesen
Gretty Mirdal

Jesper Mogensen
Hanne Munck

Sven Mørch

Vivi Maar

 

 

Jan Nielsen

Morten Nissen

Stig Poulsen

Arne Prahl
Nini Prætorius
Ivy Schousboe

Erik Schultz
Karen Schultz

Tom Teasdale

Arne Østergaard